top of page

O nás

slov-png-295x420.png
 Mezinárodní Spolek Slovanů  

 

Účel Spolku (citace ze Stanov):

" Podpora zájmů, kultury, vzdělání, bydlení, cestování, spolupráce, a soužití slovanských národů navzájem a s jinými národy. Zachování přírodního dědictví. Zlepšení úrovně života, vzdělanosti a zaměstnanosti lidí. Zlepšení duševní, morální a fyzické formy lidí. "

Náš spolek byl založen v roce 2014 na základě mnoholetého působení členů spolku ve slovanských státech a činnostech, které se staly hlavním účelem nového spolku.

Jak stanovy spolku napovídají, byl založen s cílem zachování a rozvíjení slovanské pospolitosti, základní myšlenka vychází z idei panslavismu - tedy, že všichni Slované jsou vlastně jeden národ.

Přestože pocházíme ze slovanských kořenů, zaujímáme stanovisko rovnoprávnosti všech národů na světě, bez ohledu na rasu, etnikum, politiku, náboženství a původ.

Hlavní sídlo spolku se nachází v České republice, naši členové však pochází z mnoha různých států.

Naším společným cílem je rozvoj mezilidských a mezinárodních vztahů a zachování kulturního odkazu pro budoucí generace.

bottom of page