top of page

Činnosti

Do toho týme
 Mezinárodní spolupráce  
 
Naším cílem je navázaní a rozvoj kulturních a ekonomických vztahů mezi slovanskými národy navzájem a internacionálně. Působíme ve Střední Evropě a máme partnery v Rusku, na Ukrajině, v Balkánských státech a Německu. Aktivně vyhledáváme spolupráci po celém světě.
psací stroj
 Překlady a tlumočení 
 
Zajišťujeme rychlé překlady mezi češtinou, ruštinou, slovenštinou, angličtinou a jinými jazyky.
V případě nutnosti dodáme úřední ověření překladu.
pozadi3.jpg
 Kulturní akce 
 
Organizujeme a podporujeme kulturní akce, setkání, školení a semináře.
Zaměřujeme se na všeobecnou osvětu a vzdělání.
Právní výzkumu a psaní
 Právní poradenství 
 
Zajišťujeme poradenství v oboru občanského a obchodního práva, zhodnocení životní situace a ochranu práv spotřebitele.
Spolupracujeme s finančními a pojišťovacími poradci.
Udržitelná energie
 Ochrana životního prostředí 
 
Účastníme se projektů na ochranu ekologie a životního prostředí, včetně ekologické recyklace odpadů.
Propagujeme naturalistický životní styl a využití obnovitelných zdrojů energie.
Dálnice
 Cestovní ruch 
 
Podporujeme cestovní ruch a turismus, přičemž dbáme jak na ochranu kulturních památek, tak na ekologickou stránku spojenou s cestováním.
bottom of page